Att arbeta som logistiker

Posted by

Varje åkeri skulle vara hjälplöst utan sina logistiker. Att vara logistiker kan innebära en rad olika saker, till exempel att man är inköpare, produktionsplanerare eller ansvarig för informationslogistik. I åkeriernas värld avser man dock oftast en transportplanerare när man säger ”logistiker”.logistics-877567_640

En transportplanerare kan antingen arbeta på ett företag som producerar en särskild produkt, och då vara ansvarig för att den skickas ut till företagets kunder, eller arbeta på ett åkeri, en lastbilscentral eller ett godsförmedlingsföretag. Arbetsuppgifterna liknar i båda fallen varandra, med den skillnaden att en transportplanerare vid ett åkeri har två olika kunder att arbeta mot: sändaren och mottagaren.

En logistiker har i snitt runt 28 000 kronor i ingångslön som nyutexaminerade, och 10 år efter examen är genomsnittslönen runt 40 000. Lönen kan dock variera stort beroende på om man är anställd inom privat eller offentlig sektor. Om du känner att logistiker kan vara ett yrke för dig, och vill utbilda dig till det, finns det en rad utbildningar du kan välja på. Det finns logistikerutbildningar i olika former på bland annat Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers och Göteborgs universitet. På Kungliga Tekniska Högskolan kan du läsa ett magisterprogram i tillämpad logistik. Det är då ett ettårigt tillbyggnadsprogram på en kandidatexamen, och för att vara behörig måste du ha en kandidat- eller högskoleingenjörsexamen inom ekonomi eller teknik. På Chalmers läser du logistik och transport vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, där man även bedriver forskning inom ämnet. På Göteborgs universitet ligger utbildningen istället under Företagsekonomiska institutionen. Där kan du läsa Logistikprogrammet, som antingen kan läsas endast på grundnivå (motsvarande en kandidatexamen på 180 hp) eller på grundnivå och sedan på avancerad nivå (vilket motsvarar en masterexamen och 300 hp). Enlig den statistik som universitetet själva har satt ihop går det bra för studenterna på Logistikprogrammet, då 48 procent av studenterna hade tackat ja till ett jobberbjudande redan innan examen, och 90 procent av dem som valde att söka jobb efter examen hittade ett inom sex månader.

När man arbetar med logistik är datorn ens främsta arbetsredskap, och det är därför mycket viktigt att företaget har en effektiv och fungerande serverlösning. Med en dedikerad server får man till exempel mer kontroll och flexibilitet. Du kan beställa ett paket med dedikerad server på Misshosting.se.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*