Etanollastbilar för miljövänliga transporter

Posted by

Att tillgodose dagens behov utan att underminera kommande generationers möjlighet att tillgodose sina, har kommit till att bli kanske den vanligaste definitionen för hållbar utveckling. Förbränning av fossila bränslen är en stor bidragande orsak till utsläpp av växthusgaser som höjer jordens medeltemperatur, och också en orsak till försurning av våra sjöar och vatten. Transportsektorn står i Sverige för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Den negativa påverkan behöver minskas, vilket innebär stora utmaningar, men också möjligheter för nya, värdeskapande och innovativa affärsmöjligheter. Hållbart företagande är centralt för Sveriges utveckling, och handlar om att ha framtiden i sikte.

Hållbart företagande centralt för svenska företags utveckling

I en konstant föränderlig värld möts företagare ständigt av nya utmaningar. Nytänkande och ansvarsfulla företag bidrar till en positiv samhällsutveckling, och långsiktigt tänkande med framtiden i sikte är centralt för hållbart företagande. Det finns flera definitioner för ett miljöfordon, men gemensamt är att dessa drivs av miljöbränslen som till exempel el, etanol, biogas, och andra förnybara drivmedel, alternativt är ett mycket bränslesnålt bensin- eller dieselfordon. Fler företag som satsar på mijövänliga etanollastbilar för ett mer miljövänligt företag. ED95 är ett drivmedel baserat på etanol och nyttjas i anpassade dieselmotorer. I de anpassade dieselmotorerna kan drivmedlet utnyttjas upp till 40 % mer effektivt än i en bensinmotor, och koldioxidutsläppen kan på så vis sänkas med hela 70 %.

En historia av starkt beroende av fossila bränslen

Både i Sverige och globalt är förbränning av fossila bränslen den största bidragande faktorn till en förstärkning av växthuseffekten, som i sin tur bidrar till klimatförändringar genom att höja jordens medeltemperatur. En annan bieffekt som uppkommer i samband med förbränning av fossila bränslen är försurning, vilket kan orsaka omfattande skador på sjöar, vattendrag, samt vårt dricksvatten. I Sverige utgör transportsektorn närmare en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser, och transportsystemet har en historia av starkt beroende av fossila bränslen. För en grönare framtid där transportsektorns negativa påverkan kan minskas krävs mer energieffektiva fordon, förnybara bränslen, förändrade transportvanor, och smartare samhällsplanering.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*