Sveriges Åkeriföretag

Posted by

Sveriges Åkeriföretag är branschorganisationen för alla åkerier i Sverige. Deras mål med sin verksamhet är att uppnå en ”sund och lönsam utveckling av åkerinäringen”. De har sitt huvudkontor i Stockholm, men har 18 olika kontor utspridda över landet. Sveriges Åkeriföretag arbetar också internationellt, genom att samarbeta med motsvarande organisationer i andra länder. Som ett exempel på detta samarbete kan nämnas att Sveriges Åkeriföretag tillsammans med DTL (Dansk Transport og Logistik) och NLF (Norges Lastebileier-Forbund) har bildat organisationen Nordic Logistics Association, som har sitt säte i Bryssel. Sveriges Åkeriföretag är också anslutna IRU (International Road Transport Union), en internationell vägtransportsunion. Sveriges Åkeriföretag bildades 1917, och idag är 8 av 10 åkerier i Sverige medlemmar. Det innebär en stor organisation, eftersom åkerinäringen i Sverige omsätter 108,3 miljarder kronor om året, vilket är 4 procent av landets BNP. Det finns ungefär 10 000 åkerier inom branschen, som ger arbete åt 86 000 människor. Att branschen är så stor som den är har sin logiska förklaring, eftersom verksamheterna inom många andra företagsbranscher är beroende av att kunna frakta sina varor, och då vänder de sig till just åkerierna.

Organisationen stödjer de företag som är medlemmar och verkar för deras intressen på en rad olika sätt. De vill också höja branschens anseende generellt, och öka synligheten för åkerinäringen. Ofta går dessa mål hand i hand, då det som är i medlemmarnas intresse också är bra för branschen i allmänhet.Sveriges Åkeriföretag 2

Ett sätt på vilket organisationen verkar för åkerinäringen är genom opinionsbildning och lobbying. Målet är att konkurrensen ska vara så rättvis som möjligt inom branschen, och att den svenska åkerinäringen ska vara konkurrenskraftig internationellt. Detta försöker man uppnå genom att hålla politiker och beslutsfattare informerade och uppdaterade om branschen, och genom att verka för att internationella regelverk utformas.

Organisationen håller också kvaliteten uppe i branschen genom att hålla kompetensen uppe. De erbjuder utbildningar och certifieringar, och även rådgivning inom juridik, ekonomi och teknik, åt sina medlemmar. Sveriges Åkeriföretag företräder också medlemmarna vid kontakt med olika myndigheter.

Sammanlagt ska denna verksamhet och dessa åtgärder leda till Sveriges Åkeriföretagares vision, som är ”Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad”.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*